Relacja między mutacjami genu włóknisto-torbielowatego a idiopatycznym zapaleniem trzustki

Przewlekłe zapalenie trzustki jest chorobą potencjalnie zagrażającą życiu1; najczęstsze typy to alkoholowe i idiopatyczne. Podatność na zapalenie trzustki jest bardzo różna.2 Chociaż zapalenie trzustki rzadko wynika z rozpoznanych wad genetycznych, 3,4 nie wiadomo, czy czynniki dziedziczne zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch dominujących postaci. Najczęstszą dziedziczną chorobą zewnątrzwydzielniczą trzustki jest mukowiscydoza.5-8 W mukowiscydozie mutacje genu odpowiedzialnego za transmembranowy regulator przewodnictwa mukowiscydozy (CF TR) prowadzą do dysfunkcji płuc, gruczołów potowych, nasieniowodów i trzustki. Choroby płuc stanowią większość powikłań i zgonów związanych z mukowiscydozą. U osób z prawidłową czynnością płuc mutacje CF TR powodują jeden rodzaj męskiej niepłodności, wrodzoną (obustronną) nieobecność nasieniowodów.
Związek nienormalnych genotypów CF TR z wrodzoną nieobecnością nasieniowodów doprowadził nas do rozważenia, czy gen odgrywa rolę w idiopatycznym przewlekłym zapaleniu trzustki. Chociaż choroba trzustki u pacjentów z mukowiscydozą zwykle nie przypomina klinicznie zapalenia trzustki, dwa czynniki sugerują, że CF TR odgrywa rolę. Po pierwsze, oba stany często wiążą się z nieprawidłowymi wartościami elektrolitów potu.13,14 Po drugie, w obu stanach najwcześniejszym odkryciem patologicznym jest niedrożność przewodu trzustkowego z powodu kontrolowanych wydzielin, 15,16, a kanały są zwykle dominującym miejscem białka CFTR w trzustka. 17 Ponieważ zapalenie trzustki występuje sporadycznie u pacjentów z mukowiscydozą [18, 18], a mutacje CF TR są częste, zbadaliśmy, czy nieprawidłowe genotypy CF TR są czynnikami predysponującymi do idiopatycznego zapalenia trzustki.
Metody
Wybór pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 27 pacjentów z idiopatycznym zapaleniem trzustki. Przeanalizowano zapisy wszystkich białych pacjentów, którzy zostali skierowani do Duke University Medical Center w Północnej Karolinie w latach 1991-1996 w celu oceny przewlekłego zapalenia trzustki. Wśród 32 pacjentów z idiopatycznym zapaleniem trzustki 27 osób wyraziło pisemną zgodę i uczestniczyło w badaniu. Protokół badania został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą centrum medycznego. Każdy pacjent miał co najmniej dwa epizody zapalenia trzustki co najmniej w odstępie sześciu miesięcy. Każdy epizod spełniał co najmniej dwa z trzech kryteriów: ból brzucha typowy dla zapalenia trzustki, podwyższenie poziomu amylazy w surowicy lub lipazy (ponad trzykrotność górnej granicy prawidłowego zakresu) oraz dowody zapalenia trzustki w tomografii komputerowej jamy brzusznej. Kryteria wykluczenia obejmowały spożycie więcej niż 15 napojów alkoholowych tygodniowo w dowolnym czasie; obecność hiperlipidemii, raka trzustki, podziału trzustki lub dysfunkcji zwieracza Oddiego; i początek zapalenia trzustki po 65 roku życia. Pacjenci byli również wykluczani, jeśli ich zapalenie trzustki było związane z traumą, kamicą żółciową, lekami lub autosomalnym dominującym zapaleniem trzustki. Dwudziestu dwóch pacjentów było płci żeńskiej (81 procent); ta przewaga mogła wynikać z wykluczenia wielu mężczyzn z powodu picia alkoholu. Średni wiek rozpoznania zapalenia trzustki wynosił 36 lat (zakres od 12 do 65). Pankreatogramy oceniano pod kątem ciężkości przewlekłego zapalenia trzustki zgodnie z opublikowanymi kryteriami przez recenzenta, który nie był świadomy historii pacjentów (Tabela 1) .19
Badania DNA
Wyekstrahowaliśmy DNA z próbek krwi20 i przetestowaliśmy pod kątem 16 mutacji CF TR – .F508, W1282X, R117H, 621 + (G . T), R334W, R347P, A455E, .I507, 1717-1 (G . A), G542X, S549N, G551D, R553X, R560T, N1303K i 3849 + 10Kb (C . T) – z zastosowaniem wstecznych wstecznych pasków (Roche Molecular Systems, Alameda, CA)
[patrz też: sklerodermia, agaricus, ceftriakson ]
[podobne: folikulotropina, niedroznosc jelit, olx kety ]