leki ziołowe na uspokojenie nerwica ad 7

Niedomykalność zastawki aortalnej jest inna; Badania wykazały, że mniej niż 5 procent 16-19 populacji ma łagodną lub większą niedomykalność aortalną, i w konsekwencji jest to zwykle granica wartości klinicznej. Stosując kryteria FDA dla niedomykalności zastawki mitralnej i aortalnej do danych dotyczących rozpowszechnienia z badania Framingham, 3,5 do 6,0% populacji miało niedomykalność aorty o łagodnym lub większym nasileniu, a 1,1 do 1,5% miało niedomykalność mitralną o umiarkowanym lub większym nasileniu. Występowanie ważnej i nieważnej niedomykalności zastawki w naszej grupie placebo jest zgodne z ustaleniami tego badania epidemiologicznego. Dlatego też, ponieważ powszechne nieprawidłowości (niedomykalność zastawki) występują często w każdej dużej populacji (w tym u ludzi przyjmujących leki hamujące łaknienie), konieczne są porównawcze grupy kontrolne w celu uwzględnienia niezwiązanej z narkotykami niedomykalności występującej w populacji ogólnej.
Connolly i wsp.5 opisali 24 pacjentów z niedomykalnością zastawki, którzy przyjmowali fenfluraminę i fenterminę. Siedmiu z tych pacjentów (29 procent) miało łagodną niedomykalność mitralną, 4 (17 procent) miało umiarkowaną niedomykalność mitralną, a 10 (42 procent) miało ciężką niedomykalność mitralną. Niedomykalność zastawki aortalnej była powszechna w ich badaniu, a 19 pacjentów (79 procent) miało łagodny lub większy niedomykalność tego typu. Żadnych zmian tak ciężkich jak te opisane przez Connolly ego i in. znaleziono w naszej populacji. Chociaż Connolly i in. nie zgłosiły danych na temat rozpowszechnienia, 32,8 procent rozpowszechnienia, w oparciu o kryteria FDA, zgłoszono w cotygodniowym raporcie zachorowalności i śmiertelności. 6 Ta częstość występowania różni się również od naszych wyników. Wysoki wskaźnik rozpowszechnienia zgłoszony przez pięć ośrodków wymienionych w cotygodniowym raporcie dotyczącym zachorowalności i śmiertelności mógł wynikać z zastosowania terapii skojarzonej (fenfluraminy i fenterminy), dłuższego czasu trwania leczenia, błędu selekcji lub braku standardowego sposobu leczenia. prowadzenie echokardiografii lub interpretację jej wyników.
Ponieważ opublikowano zalecenia dotyczące badania echokardiograficznego pacjentów przyjmujących leki hamujące apetyt, 6 nastąpił dramatyczny wzrost echokardiografii przesiewowej. Wstępne doświadczenie kliniczne jest zgodne z naszym odkryciem, że częstość występowania poważnych niedomykalności u osób przyjmujących leki hamujące łaknienie jest znacznie mniejsza niż 30 procent.
Częstość występowania niedomykalności zastawkowej
Częstość występowania niedomykalności zastawki aortalnej była większa w grupach z aktywnym leczeniem łącznie niż w grupie placebo (p = 0,03). Chociaż stwierdzono statystycznie istotne różnice w niedomykalności aortalnej, gdy połączono dwie aktywne grupy terapeutyczne, przypisano je głównie wzrostowi niedomykalności śliny. Stosując kryteria FDA dla niedomykalności aortalnej o nasileniu łagodnym lub większym, stwierdziliśmy różnicę w częstości występowania pomiędzy grupami połączonymi deksfenfluraminą (5,4 procent) i grupą placebo (3,6 procent) wynoszącą 1,7 punktu procentowego (przedział ufności 95 procent, -0,9 do 4,4 Punkty procentowe). Stawki te różnią się od wcześniej zgłoszonych.6
Niedomykalność zastawki dwudzielnej występowała również częściej w grupach leczonych aktywnie, gdy uwzględniono wszystkie kategorie ciężkości
[więcej w: ceftriakson, cilostazol, sklerodermia ]
[więcej w: nocne polucje, zerwana torebka stawowa, calendulin cena ]