Addukty acetaldehydu z hemoglobiną.

Badania kliniczne na mniejszych hemoglobinach (hemoglobina A1a-c) sugerują, że u osób nadużywających alkoholu może powstawać nowy addukt. Stwierdzono, że tacy pacjenci mają podwyższone stężenie niewielkich hemoglobin, ale postulowano, że normalne lub nieprawidłowe stężenia hemoglobiny glikozylowanej (hemoglobiny A1c), określone za pomocą testu radioimmunologicznego, aldehyd octowy, reaktywny metabolit etanolu, tworzą związki addycyjne z hemoglobiną A, która zmienia chromatografię. nieruchomości. W stężeniach fizjologicznych odkryto, że aldehyd octowy tworzy addukty z hemoglobiną, która była stabilna do ekstensywnej dializy przez kilka dni. Ilość utworzonych adduktów hemoglobiny była funkcją stężenia i liczby ekspozycji na aldehyd octowy. Reakcja aldehydu octowego z hemoglobiną A dała warianty chromatograficzne, z których niektóre migrowały w regionie hemoglobiny A1a-c. Analiza stabilnych adduktów aldehydu octowego wykazała, że miejscem reakcji były walina, lizyna i reszty tyrozynowe globiny. Wydaje się, że reszty aminokwasowe zmodyfikowane acetaldehydem występują w konwertowalnych konformacjach, z których tylko jedna jest dająca się redukować borowodorkiem sodu. Stwierdzono, że ilość tych adduktów jest znacząco podwyższona w hemoglobinie od alkoholików w porównaniu do normalnych ochotników.
[podobne: acidolac baby krople, fenfluramina, olx kety ]