Relacja między mutacjami genu włóknisto-torbielowatego a idiopatycznym zapaleniem trzustki ad 6

Dostępne dowody sugerują, że główną rolą CFTR w prawidłowej ludzkiej trzustce jest promowanie rozcieńczania i alkalizacji soku trzustkowego.17 Tak więc, w zależności od stopnia, w jakim funkcja CFTR jest zmniejszona, może rozwinąć się którykolwiek z tych dwóch różnych wzorów dysfunkcji trzustki. . Nasze badanie ma wpływ na patogenezę i klasyfikację zapalenia trzustki. Podnosi to odległe prawdopodobieństwo, że mutacje CF TR mogą zwiększać ryzyko zapalenia trzustki po ekspozycji na alkohol lub niektóre leki, i identyfikuje podgrupę pacjentów z idiopatycznym zapaleniem trzustki, którzy mają nieprawidłowości obu alleli CF TR. Ponieważ zapalenie trzustki u tych pacjentów najwyraźniej wynika z wadliwej funkcji CFTR, badania genetyczne w celu identyfikacji pacjentów z ryzykiem mogą być przydatne i mogą zwiększyć naszą wiedzę na temat przebiegu klinicznego tych pacjentów i ich odpowiedzi na leczenie.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Częściowo wspierane przez granty z National Institutes of Health (RR0006, HL34322 i DK40701), Departamentu Spraw Weteranów i Fundacji Mukowiscydozy.
Jesteśmy wdzięczni CQ Lee, Z. Zhou, J. Kole i L. Chien za pomoc techniczną.
Author Affiliations
Z Departamentu Medycyny, Veterans Affairs and Duke University Medical Centers, Durham, NC (JAC, PSJ); oraz Departamenty Patologii i Medycyny Laboratoryjnej (KJF, LMS) i Departamentu Medycyny (PGN, MRK), University of North Carolina, Chapel Hill.
Prośba o przedruk do Dr. Cohna w Box 3378, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710.
[podobne: atropina, bisoprolol, citalopram ]
[przypisy: nocne polucje, zerwana torebka stawowa, calendulin cena ]