odtrucia alkoholowe mińsk mazowiecki

Rodzi to możliwość, że wiązanie PAI-1R z Vn może zwiększyć TGF-a. usuwanie w interfejsie komórka-ECM poprzez skuteczne konkurowanie z TGF-a dla miejsc wiązania Vn, zmniejszenie kłębuszkowego TGF-a stężenie. Ponieważ TGF-. indukuje zarówno fibronektynę jak i kolagen, spadek TGF-a Białko może prowadzić do zmniejszenia mRNA fibronektyny i kolagenu, jak zaobserwowaliśmy. TGF-. jest silnym induktorem wytwarzania PAI-1, zatem ekspresja mRNA PAI-1 powinna również zostać zmniejszona, jeśli TGF-a białko jest zredukowane. Tak się nie stało, co sugeruje pętlę sprzężenia zwrotnego, w której interferencja z działaniem natywnego PAI-1 prowadzi do zwiększenia produkcji mRNA PAI-1. Niniejsze badanie pokazuje, że PAI-1R, zmutowane ludzkie białko, jest ukierunkowane na Vn w kłębuszkach nerkowych, gdzie prawdopodobnie pozostanie dłużej niż natywny PAI-1. Podczas gdy tam, PAI-1R znacząco zmniejsza patologiczną akumulację ECM przez połączenie mechanizmów, w tym konkurowanie z endogennym natywnym PAI-1 dla miejsc wiążących Vn, przywracanie wytwarzania plazminy, hamowanie infiltracji komórek zapalnych i zmniejszanie lokalnego stężenia TGF-pi. Wnioskujemy, że ten ludzki mutant PAI-1 i inne środki terapeutyczne mające na celu nasilenie degradacji patologicznego ECM, mogą mieć ważne zastosowanie kliniczne. Podziękowania Autorzy dziękują Linda Hoge za jej doskonałą pomoc techniczną. Praca ta była wspierana przez granty NIH DK-60508 (do NA Noble), DK-49374 (do granicy WA) i DK-43609 (do granicy WA). Przypisy Patrz odnośny komentarz od strony 326. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Zastosowano niestandardowe skróty: tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA); aktywator plazminogenu typu urokinazy (u-PA); inhibitor aktywatora plazminogenu typ (PAI-1); witronektyna (Vn); zmutowany ludzki PAI-1 (PAI-1R); dzień (d1); kwas nadjodowy. Schiff (PAS); Dodatnia domena dodatnia fibronektyny (FN-EDA +).
[więcej w: calendulin cena, niepełny wzwód, ostrogi piętowe zdjecia ]