Mutacje genu mukowiscydozy u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki

W 1969 r. Paris i wsp. Opisali dwoje rodzeństwa z autosomalną chorobą recesywną, mukowiscydozą, którego ojciec i wujek oraz dziadek mieli przewlekłe, wapniowe zapalenie trzustki. Raport ten nie tylko wskazywał na wspólną molekularną przyczynę uszkodzenia trzustki w tych dwóch stanach2, ale także dlatego, że matka dziecka najwyraźniej nie miała wpływu, podkreśliła znaczenie interakcji przyrodniczo-opiekuńczych w patogenezie sporadycznej postaci przewlekłego zapalenia trzustki. .3 Prezentacja przewlekłego zapalenia trzustki typowo przypomina ostre zapalenie trzustki; kolejne ataki można przewidzieć do momentu zniszczenia wszystkich miąższu wydzielniczego. Alkoholizm jest ważnym czynnikiem etiologicznym, narażenie na dym papierosowy i narażenie na działanie lotnych węglowodorów niezależnie zwiększa ryzyko, 4,5 przeszkody utrudniające przepływ przewodów zapoczątkowują kilka przypadków i może również występować zaburzenie metaboliczne lub autoimmunologiczne. Przyczyna rzadkiej dziedzicznej postaci została zidentyfikowana jako mutacja w kationowym genach trypsynogenu w locus 7q35.6. Choroba jest idiopatyczna u nawet 40 procent dotkniętych pacjentów w krajach rozwiniętych.
Trzustka zewnątrzwydzielnicza jest niezmiennie dotknięta w mukowiscydozie.7 Uszkodzenie to zostało opisane jako zasadniczo rozproszona postać przewlekłego zapalenia trzustki. 8 Uszkodzenie zaczyna się w czasie ciąży i może być zidentyfikowane u noworodków na podstawie podwyższonych stężeń enzymów trzustkowych we krwi, klasycznie trypsynogen. Biopsja trzustki w pierwszym roku życia ujawnia śródmiąższowe zapalenie, 9 ale nie znaleziono tego w badaniu pośmiertnym po niepowodzeniu trzustkowej funkcji zewnątrzwydzielniczej. Postęp choroby jest zwykle szybki i bezbolesny; jednak kilku pacjentów może mieć atak zapalenia trzustki lub kamieni trzustkowych.
W 1989 r. Zidentyfikowano gen transmutranowy transbłonowy mukowiscydozę (CF TR) w locus 7q31.10. To odkrycie doprowadziło do sugestii, że niewystarczalność białka CFTR może leżeć u podstaw nakładających się kliniczno-patologicznych aspektów przewlekłego zapalenia trzustki i mukowiscydozy.2 Jako pierwszy krok w kierunku testowania tej hipotezy, zbadaliśmy częstotliwość mutacji CF TR w kohorcie pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki.
Metody
Projekt badania
W badaniu 600 niepowiązanych partnerów osób z rodzinną historią mukowiscydozy w północno-zachodniej Anglii, współczynnik transportu mutacji CF TR wynosił 5,3 procent (przedział ufności 95 procent, 3,5 do 7,1 procent) .11 Dlatego obliczyliśmy że do badania trzeba będzie przebadać co najmniej 106 pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki, aby móc z 90% wykryć podwojenie tej częstotliwości. Badanie rejestru obecności w cotygodniowej poradni Pancreatobiliary wskazało, że cel ten może zostać osiągnięty w ciągu sześciu miesięcy. Na początku postanowiliśmy, że pacjenci, u których wykryto mutację CF TR, poddani zostaną dodatkowym testom na nietypowe mukowiscydozę12 i że ich krewni pierwszego stopnia otrzymają możliwość poddania się badaniom przesiewowym pod kątem mutacji CF TR.11.
Pacjenci
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną szpitala. Między styczniem 1993 r. A czerwcem 1993 r. Kolejni pacjenci z białaczką z przewlekłym zapaleniem trzustki byli włączani po uzyskaniu świadomej zgody
[patrz też: EnterolBiałkomocz, atropina, cilostazol ]
[przypisy: folikulotropina, niedroznosc jelit, olx kety ]