Mutacje genu mukowiscydozy u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki ad 7

Niemożliwe jest oszacowanie znaczenia niższych wartości linii podstawowej dla różnicy potencjałów nosowych u pacjentów z mutacją CF TR, ponieważ kilka kanałów jonowych przyczynia się do wyniku .43 Podsumowując, nasze badanie identyfikuje mutacje genu CF TR jako czynnika ryzyka przewlekłego zapalenia trzustki. Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić, dlaczego przewlekłe zapalenie trzustki nie rozwija się u większości osób z mutacją CF TR i zbadać związek między mutacją CF TR a mutacją w kationowym genach trypsynogenu.44
Finansowanie i ujawnianie informacji
Streszczenia tej pracy zostały zaprezentowane na spotkaniu British Society of Gastroenterology, Manchester, Wielka Brytania, 18-20 września 1996 r. Oraz na Międzynarodowej Konferencji na temat mukowiscydozy, Jerozolima, Izrael, 17-21 czerwca 1996 r.
Jesteśmy wdzięczni firmie Zeneca Diagnostics za zestawy odpornych na amplifikację systemów amplifikacji, dr. Huntowi za porady statystyczne, dr K. Southern za instrukcje dotyczące metod różnicowania potencjałów nosowych, za pana D. Marlanda za analizę elektrolitów potu, Pani S. Turner i Pani B. Bosch za spirometrię oddechową, Pan T. Roberts za badanie CFTR, Pani S. Postill w celu uzyskania pomocy pielęgniarskiej, oraz Pani T. Knott za pomoc sekretarską.
Author Affiliations
Od Pancreato-Biliary Unit (NS, JP) i University Department of Medicine (JB), Manchester Royal Infirmary; oraz Regionalna Służba Genetyczna, Szpital Dziecięcy Royal Manchester (M. Schwarz, GM, AH, M. Super) – oba w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii.
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Braganza w Manchester Royal Infirmary, Oxford Rd., Manchester M13 9WL, United Kingdom.
[patrz też: amiodaron, belimumab, anakinra ]
[przypisy: acidolac baby krople, niepełny wzwód, zapalenie nasieniowodu ]