leki ziołowe na uspokojenie nerwica ad 8

Różnica w częstości występowania niedomykalności mitralnej, zgodnie z definicją w kryteriach FDA, pomiędzy grupami aktywnego leczenia połączonymi (1,8 procent) i grupą placebo (1,2 procent) wynosiła 0,6 punktu procentowego (przedział ufności 95 procent, -1,0 do 2,1 procent punktów), ponownie o wiele niższą stawkę niż poprzednio zgłoszono. Nawet jeśli do analizy włączono łagodną niedomykalność mitralną, różnica w częstości występowania pomiędzy dwiema połączonymi grupami deksfenfluraminy (10,4%) i grupą placebo (6,3%) wynosiłaby jedynie 4,1 punktu procentowego. Morfologia zastawek
Większe rozpowszechnienie ograniczenia ruchomości tylnego płatka mitralnego odnotowano w obu grupach leczenia aktywnego połączonych niż w grupie placebo. Chociaż to odkrycie może być najlepszym dyskryminatorem nieprawidłowej morfologii ulotek u osób przyjmujących leki hamujące apetyt, częstość występowania ograniczonej ruchliwości tylnego płatka mitralnego była bardzo niska, a efekt kliniczny pozostaje do ustalenia, biorąc pod uwagę słabą korelację z niedomykalnością mitralną. Co więcej, wydaje się, że ograniczona ulotność ruchów płatka mitralnego znajduje się na ulotce. Jego wykrycie wymaga skrupulatnej uwagi, ponieważ ogniskowe nieprawidłowości mogą być łatwo przeoczone, jeśli większość ulotek porusza się normalnie, ponieważ dwuwymiarowe echokardiografia skanuje wiele płaszczyzn zastawki. Biorąc pod uwagę trudność wykrywania, niskie rozpowszechnienie, wysoki stopień zmienności wśród czytelników oraz zmienne powiązanie z niedomykalnością mitralną, ograniczona tylna ruchliwość płatka mitralnego może mieć ograniczoną wartość jako kliniczny marker zawałowości.
Ograniczenia badania
Wycofanie deksfenfluraminy z rynku ograniczyło czas trwania ekspozycji na lek w naszym badaniu. Niemniej jednak, pacjenci byli leczeni badanym lekiem przez medianę od 77 do 78 dni i przeszli echokardiografię po przerwaniu leczenia w ciągu mediana 34 dni. Chociaż możliwe jest, że ten czas trwania leczenia był niewystarczający, aby spowodować nieprawidłowości zastawkowe, pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach u niektórych pacjentów, którzy przyjmowali lek przez okres od jednego do czterech miesięcy.
Opieraliśmy się na randomizowanej grupie kontrolnej w celu oceny związku deksfenfluraminy i niedomykalności zastawkowej. Echokardiografia przed zabiegiem nie została uwzględniona w pierwotnym projekcie badania, a pacjenci z wcześniej występującą chorobą zastawkową nie zostali wykluczeni z badania. W rzeczywistości, jeden pacjent z ciężką niedomykalnością mitralną przeszedł operację pomostowania tętnic wieńcowych ponad 10 lat przed badaniem, a jedyny pacjent z poważnie ograniczoną ruchliwością tylnych płatków mitralnych miał historię choroby reumatycznej. Niemniej jednak pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup leczonych bez względu na historię medyczną, i wydawało się, że mają one rozkład losowy w odniesieniu do innych zmiennych.
Implikacje kliniczne
Różnica w częstości występowania niedomykalności zastawek między pacjentami, którzy otrzymywali dexfenfluraminę typu a, którzy otrzymywali placebo była mała, a stopień niedomykalności u większości pacjentów był uważany za fizjologiczny, śladowy lub łagodny.
[przypisy: diltiazem, EnterolBiałkomocz, citalopram ]
[przypisy: acidolac baby krople, niepełny wzwód, zapalenie nasieniowodu ]