Brak ekspresji antygenu HLA klasy I przez komórki czerniaka SK-MEL-33 spowodowane przez odczyt przesunięcia ramki odczytu w informacyjnym RNA beta 2-mikroglobuliny.

Brak ekspresji antygenu HLA klasy I przez linię komórkową czerniaka SK-MEL-33 jest spowodowany przez unikalną zmianę w beta 2-mikroglobulinie (beta 2-mu). Sekwencjonowanie mRNA beta 2-mu wykryło delecję guanozyny w pozycji 323 w kodonie 76, która powoduje przesunięcie ramki odczytu z późniejszym wprowadzeniem kodonu stop w pozycji 54 podstawy powyżej normalnego położenia kodonu stop w komunikacie. Utrata 18 aminokwasów i zmiana 6 aminokwasów, w tym cysteina w pozycji 80 na końcu karboksylowym beta 2-mu, prawdopodobnie powodują wyraźne zmiany w strukturze polipeptydu. To ostatnie może wyjaśniać niezdolność beta 2-mu do wiązania z ciężkimi łańcuchami HLA klasy I i brak reaktywności z badanym mAb anty-beta2-mu. Ekspresja antygenu HLA klasy I na komórkach SK-MEL-33 została odtworzona po transfekcji genem B2m typu dzikiego, co wskazuje, że nieprawidłowość endogennego genu B2m jest jedynym mechanizmem powodującym brak ekspresji antygenu HLA klasy I przez SK-MEL- 33 komórki. Delecję guanozyny w genie B2m wykryto również w tkance czerniaka, z której pochodziły komórki SK-MEL-33. Dlatego uszkodzenie molekularne zidentyfikowane w linii komórek czerniaka SK-MEL-33 nie jest spowodowane mutacją nabytą podczas wzrostu in vitro, ale prawdopodobnie odzwierciedla mutację somatyczną podczas progresji guza.
[patrz też: zapalenie nasieniowodu, fenfluramina, trimetyloaminuria ]