Badanie populacyjne leków hamujących apetyt i ryzyko niedomykalności zastawki sercowej ad 5

W kohorcie fenfluraminy wystąpiły dwa przypadki nieprawidłowych zastawek serca u 1831 pacjentów, którzy zażyli lek przez okres od jednego do trzech miesięcy i cztery przypadki wśród 540 osób, które przyjmowały lek przez cztery lub więcej miesięcy. Łączna pięcioletnia częstość wynosiła 7,1 na 10 000 pacjentów (95% przedział ufności, 3,6 do 17,8) wśród pacjentów, którzy przyjmowali deksfenfluraminę lub fenfluraminę przez okres od jednego do trzech miesięcy i 35,0 na 10 000 pacjentów (przedział ufności 95%, 16,4 do 76,2) wśród osoby, które przyjmowały deksfenfluraminę lub fenfluraminę przez cztery lub więcej miesięcy (Tabela 3). Case-Control Evaluation
Tabela 4. Tabela 4. Charakterystyka pacjentów pacjentów i kontroli zawartych w analizie zagnieżdżonej kontroli przypadku. Tabela 4 zawiera charakterystykę pacjentów przypadku i osób kontrolnych uwzględnionych w zagnieżdżonej ocenie przypadku. Średni wiek, odsetek kobiet, średnia waga i średni wskaźnik masy ciała były podobne w obu grupach.
Tabela 5. Tabela 5. Oszacowania stosunku szans dla zaburzeń sercowo-naczyniowych u osób, które przyjmowały dexfenfluraminę lub fenfluraminę przez cztery lub więcej miesięcy w porównaniu z osobnikami, u których lek zajął mniej niż cztery miesiące w analizie zagnieżdżonej kontroli przypadku. Tabela 5 podaje iloraz szans na występowanie nieprawidłowości zastawek serca w zależności od czasu leczenia deksfenfluraminą lub fenfluraminą. Ponieważ nie było przypadków nieprawidłowości zastawek serca u osób, które nie przyjmowały leków hamujących łaknienie, nie można było obliczyć ilorazu szans, wykorzystując tę grupę jako grupę odniesienia. Dlatego używaliśmy pacjentów, którzy przyjmowali deksfenfluraminę lub fenfluraminę krócej niż cztery miesiące jako grupa odniesienia. Wynikowy niedostosowany iloraz szans wynosił 7,4 (przedział ufności 95%, 1,5 do 36) dla osobników, którzy przyjmowali deksfenfluraminę lub fenfluraminę przez cztery lub więcej miesięcy. Dostosowanie modelu regresji dla dodatkowych zmiennych, takich jak status palenia; historia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub hiperlipidemii (bez pacjentów, cztery grupy kontrolne); i wcześniejsze stosowanie fluoksetyny (bez pacjentów, osiem kontroli) lub dietylopropionu (jeden pacjent, pięć kontroli) nie zmieniło wyników.
Dzienne dawki leków hamujących łaknienie i odstęp między ostatnią receptą na te leki a diagnozą nieprawidłowości zastawek serca w przypadku pacjentów podano w Tabeli 2. Wartości te były podobne do wartości dla osób kontrolnych w analizie przypadku który zażył tłumiące apetyt.
Dyskusja
W bieżącym badaniu wszystkie dane zostały zarejestrowane przed publikacją ostatnich doniesień o związku między środkami zmniejszającymi apetyt i zaburzeniami zastawki serca, 1-5 i przed opublikowaniem w sierpniu 1996 r. Badania kliniczno-kontrolnego, które dotyczyło leki hamujące łaknienie ze zwiększonym ryzykiem pierwotnego nadciśnienia płucnego. Ponieważ to ostatnie badanie mogło doprowadzić do zwiększenia świadomości o możliwych poważnych szkodliwych działaniach niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego i nasileniu nadzoru nad pacjentami przyjmującymi te leki, ograniczyliśmy analizę do danych zebrane przed sierpniem 1996 r. W związku z tym wszystkie informacje dotyczące historii klinicznej oraz testów laboratoryjnych rejestrowano bez uprzedzeń w stosunku do proponowanych niekorzystnych skutków supresantów apetytu
[przypisy: nutrend, dienogest, diklofenak ]
[patrz też: acidolac baby krople, niepełny wzwód, zapalenie nasieniowodu ]